هزینه اقامت

مقامات ذیصلاح هزینه های اسکان گیرندگان  Alg II و SGB XII را تقبل می کنند. زنانی که درآمد خود را دارند روزانه 16.79 یورو به عنوان سهم خود پرداخت می کنند.

زنان داری اقامت موقت "Duldung" برای پوشش هزینه ها به تعهد جامعه مبدا نیاز دارند.

با خرید آنلاین خود بدون هزینه اضافی از ما حمایت کنید.

خبرنامه

آیا شما علاقه مند هستید که به طور منظم از فعالیت های ما مطلع شوید؟

در این صورت می توانید خبرنامه ما را از اینجا سفارش دهید.

Unterstützen Sie uns mit
Ihrem Online-Einkauf
ohne Extrakosten

Newsletter

Haben Sie Interesse, regelmäßig über unsere Arbeit informiert zu werden? Dann können Sie hier unseren Newsletter bestellen.