زندگی در پناهگاه زنان

سرپناه و فضای زندگی

سرپناه زنان و کودکان ما فضای زندگی محافظت شده را ارائه می دهد. در این خصوص در پناهگاه زنان ما 10 منزل آپارتمانی در ابعاد مختلف و اتاق های گروهی در اختیار 12 زن با حداکثر 18 فرزند قرار می گیرد. یک یا دو زن با فرزندان خود در یک آپارتمان ساکن می شوند. زنان تنها با یک زن مجرد دیگر یک آپارتمان مشترک دارند. اتاق های گروهی و باغ برای همه زنان و کودکان ساکن در خانه قابل استفاده است.

Troisdorf - der Ort 

Troisdorf با 76000 نفر جمعیت، بزرگترین شهر در ناحیه Rhein-Sieg است. شما می توانید در عرض چند دقیقه با قطار در Köln و در حدود 40 دقیقه در Bonn باشید. تمامی امکانات خرید در نزدیکی موجود می باشد و انواع مدارس و مهد کودک ها را در محل دارد. Troisdorf به عنوان یک شهر کوچک، فرصت مناسبی برای جهت یابی خود در یک محیط جدید و در صورت لزوم برای سکونت فراهم می کند.


خدمات برای زنان و کودکان

ما بر اساس یک رویکرد منبع محور کار می کنیم که شامل واقعیت زندگی یک زن و چارچوب اجتماعی است.

زمانی که نزد ما می آیید، در قبال خود مسئول بوده و به طور مستقل از خود و فرزندانتان مراقبت کنید.

در طول اقامت شما، ما از شما و فرزندانتان طی یک فرآیند مشاوره فردی برای مقابله با خشونتی که تجربه کرده اید و ایجاد دیدگاه های جدید در دراز مدت حمایت می کنیم. اول از همه، تثبیت محور مشاوره است.

این روش توانایی عملی را که اغلب به واسطه تجربه خشونت محدود می شود را بازیابی می کند. در فرآیند جاری از منابع موجود استفاده می شود. هدف تقویت اعتماد به نفس زنان و کودکان و توانمند ساختن آنها برای به عهده گرفتن مسئولیت زندگی خود است.

به شما (موارد ذیل را) ارائه می کنیم:

• رازداری: ما ملزم به حفظ موارد محرمانه هستیم.

• حمایت حزبی و مشاوره برای غلبه بر وضعیت بحرانی و ایجاد دیدگاه های جدید زندگی

• اطلاعات در مورد حقوق و استحقاق شما برای مزایا و کمک در برخورد با مقامات(اداری) و درخواست مزایا

• برای دختران و پسران، همکارانی هستند که پیشنهادات فردی، حزبی و حرفه ای برای حمایت و تشویق فرزندان شما ارائه می دهند و راحتی شما را به ارمغان می آورند.

• همراهی و مشاوره با کمک واسطه ها/مترجمان زبان به زبان مادری شما

با خرید آنلاین خود بدون هزینه اضافی از ما حمایت کنید.

خبرنامه

آیا شما علاقه‏مند هستید که به طور منظم از فعالیت های ما مطلع شوید؟

 در این صورت می توانید خبرنامه ما را از اینجا سفارش دهید.

Unterstützen Sie uns mit
Ihrem Online-Einkauf
ohne Extrakosten

Newsletter

Haben Sie Interesse, regelmäßig über unsere Arbeit informiert zu werden? Dann können Sie hier unseren Newsletter bestellen.